Fundacja "Światło"

The Light Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Naszą Misją jest wszechstronne wspieranie osób chorych i niepełnosprawnych oraz ich najbliższych.

Prowadzone działania
- Akademia Walki z Rakiem - poradnictwo psychoonkologiczne, socjalne i dietetyczne osobom chorym na raka (program ogólnopolski),
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Fundacji "Światło" - pierwszy w Polsce oddział w pełni wyspecjalizowany w opiece nad pacjentami w śpiączce,
- Kaganek - fundusz stypendialny dla dzieci osieroconych,
- Działalność szkoleniowa dla partnerów na Ukrainie (od 2006 również na Słowacji),
- Akademia Komfortowej Opieki Domowej - pomoc rodzinom, które opiekują się w domu osobami obłożnie chorymi lub niepełnosprawnymi,
- szkolenia dla opiekunów osób w śpiączce,
- rehabilitacja i terapia osób wybudzonych ze śpiączki,
- działalność kulturalna, spektakle teatralne o charakterze edukacyjnym,
- wspierania hospicjów.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Światło"
Grunwaldzka 64
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 651 12 17
56 651 12 17
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Budynek parterowy, bez schodów i progów.
2003

Rejestry

0000183283
871693371
965-21-15-664
2004 roku

Ludzie organizacji

Janina Mirończuk - prezes
Besta Sobczak - członek zarządu
Maria Centkowska - członek zarządu

Struktura

Oddziały lokalne: Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Kujawsko Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane:
za 2004 rok - 57.000,00 zł.
za 2005 rok - 96.500,06 zł.
za 2006 rok - 165.737,04 zł.
za 2007 rok - 542.774,62 zł.
za 2008 rok - 904.312,02 zł.
za 2009 rok - 789.540,04 zł.
- Ogólnie na działania statutowe