Fundacja "Ama Canem"

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem naszej fundacji jest:
1) Upowszechnianie dogoterapii jako metody:
-rehabilitacji,
-wspierającej leczenie osób niepełnosprawnych,
-wspierającej działania psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne.
2) Kształtowanie właściwych relacji między człowiekiem a zwierzęciem.
3) Niesienie radości poprzez kontakty ze zwierzętami.
4) Propagowanie form terapii z udziałem zwierząt.
5) Prowadzenie terapii dla dzieci i dorosłych niepełnosprawnych.
6) Szkolenie opiekunów zwierząt.
7) Szkolenie zwierząt.
8) Prowadzenie dokumentacji z zajęć dla potrzeb Fundacji oraz dla innych organizacji o podobnych celach.
9) Utrzymywanie kontaktów i nawiązywania współpracy, w ramach wymiany doświadczeń, z innymi organizacjami prowadzącymi podobną działalność.

Prowadzone działania:

Program "Przyjaciele"
Prowadzony jest wraz z dwoma gimnazjami z Łodzi nr. 4 i nr. 37. Ma na celu odwiedziny uczniów w domach dzieci niepełnosprawnych i poprzez zabawę usprawnianie

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Ama Canem"
Żeromskiego 85 lok. 25
90-502 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
502 219 522
kontakt telefoniczny, e-mailowy
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000179268
473207690
727-26-09-457
2006 roku

Ludzie organizacji

Tadeusz Rogalski - Prezes Zarządu
Agata Jasińska - Wiceprezes Zarządu
Andrzej Niedzielski - Koordynator

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)