Fundacja "Jaś i Małgosia"

JiM

forma prawna:

fundacja

O nas

Misją Fundacji JiM jest niesienie najwyższej jakości pomocy dzieciom z autyzmem.

Fundacja JiM:
- prowadzi największe w Polsce centrum terapii dla dzieci z autyzmem, pod opieką którego jest ponad 1000 dzieci z całego kraju, Co roku diagnozę autyzmu otrzymuje tu kilkaset dzieci.
- organizuje rodziców w kluby Autyzm HELP, dzięki którym czerpią od siebie nawzajem ogromną siłę,
- prowadzi badania wspólnie z wiodącymi ośrodkami akademickimi w Polsce i zagranicą,
- szkolimy specjalistów, by jak najwięcej dzieci w Polsce mogło otrzymać fachową pomoc,
- kreuje kampanie społeczne, by ludzie mieli więcej zrozumienia i tolerancji dla dzieci z autyzmem.

Fundacja JiM prowadzi również serwis 1000dzieci.pl umożliwiający rodzicom dzieci niepełnosprawnych zbieranie środków na subkonta.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
Warsztat Terapii Zajęciowej

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Jaś i Małgosia"
Tatrzańska 105
93-208 Łódź
Polska
Łódź
Łódź
łódzkie
jak wyżej
42 643 46 70
42 643 46 70
www.jim.org
pon. - pt. w godz. 8.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. winda
2002

Rejestry

0000127075
473070238
728-24-55-613
2004 roku

Ludzie organizacji

Marcin Krzyżanowski - prezes
Tomasz Michałowicz - zastępca prezesa

Struktura

Centrum Terapii Dziecka, przedszkole dla dzieci z autyzmem, szkoła podstawowa dla dzieci niepełnosprawnych, gimnazjum dla dzieci niepełnosprawnych, szkoła przysposabiająca do pracy, warsztaty terapii zajęciowej.

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Program 1000dzieci.pl - wsparcie dla konkretnych dzieci potrzebujących pomocy
Środki uzyskane za 2008 r. - 2.000.000,00 zł
środki uzyskane za 2009 r. - 1.200.000,00 zł
Środki uzyskane za 2010 r. - 850.000,00 zł.
Środki uzyskane za 2011 r - 1.150.000 zł.
Środki uzyskane za 2012 r. - 1.600.000 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Remont i modernizacja budynku.