Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło - nr KRS: 0000079430

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Ochrona substancji zabytkowej cmentarzy miasta Rzeszowa; realizacja zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; działalność wydawnicza tematycznie związana z cmentarzami.

Prowadzone działania:
Opracowanie publikacji pt. "Cmentarze Miasta Rzeszowa" (niezachowane i istniejące), będącej źródłem informacji nie tylko dla mieszkańców Rzeszowa, ale również dla turystów interesujących się tą tematyką.
W 2006 roku wydana została 2-tomowa publikacja pt. Cmentarze, kwatery i mogiły wojenne na Podkarpaciu, pierwsza tego typu praca w Polsce, obejmująca lata od 1655 do 1944/45.
W 2009 r. została wydana publikacja pt. Historia Starego Cmentarza w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie w szkołach, urzędach i lokalnych mediach.
W 2010 r. wydana została publikacja pt. Historia Cmentarza Komunalnego Pobitno w Rzeszowie. Wydanie popularne, w nakładzie 5000 egzemplarzy, rozprowadzona nieodpłatnie

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Opieki nad Starym Cmentarzem w Rzeszowie im. Włodzimierza Kozło
Konfederatów Barskich 13
35-301 Rzeszów
Polska
Rzeszów
Rzeszów
podkarpackie
jak wyżej
17 858 51 52
pon. - pt. w godz. 16.00 - 18.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Własny parking, podjazdy.
2002

Rejestry

0000079430
691575509
517-00-00-645
2004 roku

Ludzie organizacji

Wiesław Walat - prezes
Wiktoria Helwin - wiceprezes
Ewa Fudala - sekretarz
Jerzy Dubiel - skarbnik
Maria Tronina-Telichowska - członek
17

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
Środki uzyskane za 2004 rok - 1.070,00 zł.
Środki uzyskane za 2005 rok - 300,00 zł.
Środki uzyskane za 2006 rok - 350,00 zł.
Środki uzyskane za 2007 rok - 502,00 zł.
Środki uzyskane za 2008 rok - 2.900,00 zł.
Środki uzyskane za 2009 rok - 2.300,00 zł.
Środki uzyskane za 2015 rok - 709,90 zł.
- Ogólnie na działania statutowe