Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski - nr KRS: 0000059603

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Celem statutowym Polskiego Związku Niewidomych jest zrzeszanie osób niewidomych i słabo widzących w celu ich społecznej integracji, zwalczania wykluczenia społecznego, rehabilitacji, ochrony interesów, przeciwdziałanie ich dyskryminacji i izolacji.

Prowadzimy rehabilitację indywidualną i grupową osób niewidomych i słabo widzących zarówno poza miejscem zamieszkania, jak i w miejscu zamieszkania. Rehabilitacja podstawowa obejmuje naukę orientacji przestrzennej, poruszania się przy pomocy białej laski, naukę czynności dnia codziennego, samodzielnego funkcjonowania po utracie wzroku lub w wyniku jego pogorszenia, naukę pisma wypukłego Braill`a. Prowadzimy poradnictwo w zakresie dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, obowiązujących przepisów prawnych, a także wszelkich innych spraw niezbędnych do rehabilitacji i samodzielnego funkcjonowania osób z dysfunkcja wzroku w życiu codziennym. Naszym wsparciem objęte są osoby w różnym wieku, zarówno dzieci i ich rodzice, młodzież i osoby dorosłe

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Niewidomych Okręg Lubuski
Bolesława Chrobrego 6
66-400 Gorzów Wielkopolski
Polska
Gorzów Wielkopolski
Gorzów Wielkopolski
lubuskie
jak wyżej
95 722 41 37
95 722 41 37
pon. - pt. w godz. 8.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1977

Rejestry

0000059603
211070030
599-26-84-109
2009 roku

Ludzie organizacji

Wiesław Żarna - Prezes
Elżbieta Burzyńska - W-ce Prezes
Alicja Nogajewska - W-ce Prezes
Ewa Kołtko - W-ce Prezes
Elżbieta Cieślak - Dyrektor Okręgu
2429

Struktura

13 Kół terenowych w: Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Nowej Soli, Międzyrzeczu, Słubicach, Świebodzinie, Żaganiu, Żarach, Wschowie, Drezdenku, Kostrzynie, Lubsku, Szprotawie.
Polski Związek Niewidomych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe