Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"

Federation of Breast Cancer Survivors Associations "Amazonki"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Federacja Stowarzyszeń AMAZONKI to organizacja zrzeszająca 25 tysięcy kobiet po leczeniu raka piersi.

Misją naszej organizacji jest wszechstronne działanie na rzecz kobiet z rakiem piersi, tj. tworzenie warunków sprzyjających rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegu, wzajemnemu wsparciu kobiet, pomocy i samopomocy, a także organizowanie szkoleń dla wolontariuszek (zwanych ochotniczkami) oraz dla rehabilitantów i psychologów pracujących z amazonkami. Organizujemy także akcje profilaktyczne oraz edukacyjne w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki raka piersi.

Nasze działania to zatem:
- organizowanie ogólnopolskich szkoleń liderek klubów Amazonek w całej Polsce
- szkolenie wolontariuszek (ochotniczek), które odwiedzają chore pacjentki w szpitalach i udzielają im wsparcia
- szkolenia rehabilitantów i psychologów, którzy pracują w klubach Amazonek
- wydajemy rozmaite wydawnictwa edukacyjne dla pacjentek i ich rodzin: poradniki, płyty dvd z ćwiczeniami

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie organizacji pozarządowych
- Zrzeszanie organizacji pozarządowych, rzecznictwo interesów
- poradnictwo telefoniczne
- poradnictwo mailowe
- poradnictwo w czasie wizyt, spotkań
- informacje w internecie, prowadzenie serwisu dla organizacji
- wydawnictwa, publikacje
- szkolenia, warsztaty, konferencje

Adres siedziby, kontakt

Federacja Stowarzyszeń "Amazonki"
Piastowska 38
61-556 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 833 36 65
61 833 36 65
pon., śr., czw., pt. w godz. 10.00 - 15.00, wt. w godz. 15.00 - 19.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak barier architektonicznych.
1993

Rejestry

0000027259
634240041
783-15-57-140
2004 roku

Ludzie organizacji

Krystyna Wechmann - prezes
Łuja Werblińska - wiceprezes
Dorota Kurdusiewicz - sekretarz
Janina Jackowiak - skarbnik
25000

Struktura

Federacja skupia około 200 klubów (stowarzyszeń) z osobowością prawną, zajmujących się problematyką kobiet po leczeniu raka piersi

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Europejska Koalicja Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi, Europejski Ruch Reach to Recovery

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Dofinansowanie centralnych szkoleń liderek i wolontariuszek (ochotniczek) oraz programów profilaktycznych.
Środki uzyskane za 2003 rok - 47.897,62 zł.
Środki uzyskane za 2004 rok - 11.500,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Realizacja projektów w ramach programu "Partner" - szkolenia, druk poradnika dla kobiet po leczeniu raka piersi.