Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja
- rehabilitacja osób z dysfunkcją wzroku
- zaopatrywanie w sprzęt rehabilitacyjny.

Prowadzone działania
Rehabilitacja niewidomych w zakresie nauki orientacji przestrzennej, czynności dnia codziennego, pisma brajla.
Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrywanie niewidomych w sprzęt rehabilitacyjny, pomoc osobom niewidomym w rozwiązywaniu problemów.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Niewidomych - Okręg Wielkopolski
Aleja Niepodległości 29
61-714 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 847 46 16, 61 847 46 17
61 847 46 16
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. dogodna lokalizacja w centrum miasta
1951

Rejestry

0000074145
639761678
781-10-31-570
2005 roku

Ludzie organizacji

Aleksander Rodziewicz - dyrektor zarządu okręgu PZN
Zdzisław Kaszczyński - Prezes zarządu okręgu
Irena Nowicka - wiceprezes ZO PZN
Elżbieta Adamczak - wiceprezes ZO PZN
Zygmunt Czaja - wiceprezes ZO PZN
4000

Struktura

30 Kół Terenowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe