Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi "Anna"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiana rehabilitacja psychiczna i somatyczna kobiet, u których wykryto chorobę nowotworową piersi, szczególnie tych, u których zastosowano leczenie chirurgiczne a także udzielanie wsparcia każdemu choremu na raka, jeśli o to poprosi i wyrazi chęć przynależności do Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- prowadzenie rehabilitacji psychofizycznej kobiet po chorobie i ich integrację;
- zaznajamianie społeczeństwa z problematyką raka piersi oraz jego leczeniem;
- propagowanie wszelkich metod diagnostycznych pozwalających na wczesne wykrywanie raka piersi
- propagowanie badań przesiewowych;
-nawiązywanie ścisłej współpracy z podobnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą;
- prowadzenie poradnictwa czynnego w formie "telefonu zaufania";
- szkolenie "ochotniczek", które przygotowywałyby psychicznie kobiety do operacji i uświadamiałyby o konieczności aktywnej rehabilitacji po tym zabiegu;
- organizowanie

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Kobiet po Chorobie Raka Piersi "Anna"
Wyspiańskiego 35c lok. 15
72-600 Świnoujście
Polska
Świnoujście
Świnoujście
zachodniopomorskie
jak wyżej
601 889 946
pon. w godz. 11.00 - 13.00, śr. w godz. 11.00 - 14.00, pt. w godz. 16.00 - 18.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Telefon kontaktowy 601 889 946 jest zawsze dostępny.
2001

Rejestry

0000018854
812394045
855-15-00-292
2004 roku
10 1020 4870 0000 5502 0031 2439

Ludzie organizacji

Lidia Karof - z-ca przewodniczącej
Dominika Okuń - skarbnik
Anna Wesołowska - przewodnicząca
Wanda Przyłucka - członek zarządu
Barbara Bartosik - sekretarz
92

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Polskich Klubów po Mastektomii

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po leczeniu onkologicznym.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Masaż i drenaż limfatyczny, gimnastyka rehabilitacyjna, pomoc psychologiczna dla członkiń.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Cześć nie dotowanych kosztów administracyjnych. w tym telefon, internet koszty biurowe itp.
- Inne
Koszty spotkań integracyjnych i wyjazdów integracyjno-rehabilitacyjnych.