Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki" - nr KRS: 0000096256

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja:
Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po zabiegach mastektomii, ułatwiających powrót do pracy zawodowej i życia rodzinnego.
Propagowanie działalności Stowarzyszenia oraz jego idei.
Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką kobiecych chorób nowotworowych.
Informowanie i szerzenie idei wczesnego wykrywania chorób nowotworowych u kobiet.
Pomoc w zaopatrzeniu w protezy piersi i peruki.
Organizowanie samopomocowej rehabilitacji w formie akcji "ochotniczki".

Prowadzone działania:
Głównymi odbiorcami prowadzonych działań są kobiety zrzeszone w Stowarzyszeniu, następnie kobiety zaraz po operacji amputacji piersi oraz wszyscy mieszkańcy powiatu chojnickiego.
Bierzemy udział w imprezach miejskich, np. "Zrównoważone Forum dla zdrowia i ekologii".

Sprawozdanie z działalności merytorycznej Chojnickiego Stowarzyszenia Kobiet "Amazonki" za rok 2014.
1. Stowarzyszenie działa w oparciu o następujące przepisy:
- prawo o Stowarzyszeniach

Obszary działań

- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"
Plac Jagielloński 7
89-600 Chojnice
Polska
Chojnice
chojnicki
pomorskie
Chojnickie Stowarzyszenie Kobiet "Amazonki"
Brzoskwiniowa 36, 89-600 Chojnice
784 786 846
pierwszy i trzeci czwartek miesiąca w godz. 16.00 - 18.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000096256
771525406
555-18-91-799
2004 roku

Ludzie organizacji

Teresa Gemba - skarbnik
Anita Szyca - zastępca
Wanda Jeszke - prezes
44

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Federacja Polskich Klubów "Amazonki"

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Rehabilitację psycho-fizyczną dla kobiet po amputacji piersi.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Koszty administracyjne (korespondencyjne, telefony, komputer itp.). Zakup środków czystości.
- Inne
Uczestniczenie w turnusach rehabilitacyjnych. Organizowanie spotkań integracyjnych z innymi Stowarzyszeniami. Profilaktyka raka piersi: spotkania z mieszkańcami powiatu chojnickiego, wykłady lekarzy na temat raka piersi i raka szyjki macicy. Udział w Ogólnopolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Udział w spartakiadach ogólnopolskich i regionalnych. Organizowanie pokazów: kosmetycznych, gospodarstwa domowego itp. Wspólne wyjazdy z członkami Rodzin: wycieczki rowerowe, grzybobranie, ogniska itp.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Opłaty za opublikowanie sprawozdania finansowego w Monitorze Polskim. Zakup komputera i drukarki oraz dostęp do internetu. Rehabilitację kobiet po amputacji piersi. Na pielgrzymkę na Jasną Górę. Spotkania integracyjne. Imprezy z rodzinami.Udział w "Marszu Życia i Nadziei". Udział w imprezach organizowanych przez Federację Stowarzyszeń "Amazonki". Udział w uroczystościach państwowych organizowanych przez władze miasta.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Koszty administracyjne (delegacje, korespondencyjne, telefony, utrzymanie komputera - tusze, drukarka - papier).
- Inne
Koszty druku plakatów, ogłoszeń w gazetach lokalnych i w radiu.