Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Wszechstronna pomoc osobom z rodzin ubogich i patologicznych, samotnym rodzicom, dzieciom z rodzin zastępczych. Pozyskiwanie odzieży, sprzętu AGD, wydawanie żywności (umowa z Bankiem Żywności), zakup podręczników opłacanie obiadów.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- odbiorcy: osoby niepracujące,

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Pomocy "Bliżej Ciebie"
Ludowa 19
18-200 Wysokie Mazowieckie
Polska
Wysokie Mazowieckie
wysokomazowiecki
podlaskie
jak wyżej
86 275 09 48
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000165856
451187130
722-14-87-240
2008 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku