Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" - nr KRS: 0000040064

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misją Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" jest stworzenie podopiecznym naszej organizacji warunków do rozwoju na miarę ich możliwości. Chcemy być jednostką, która zapewnia wielotorową pomoc, skupia specjalistów, inspiruje zmiany, interweniuje w trudnych sytuacjach, daje wsparcie w codziennym życiu.

Wszelkim działaniom Stowarzyszenia przyświeca troska o ochronę niezbywalnej godności osoby autystycznej i każdego z członków jej rodziny. Pragniemy współtworzyć kraj, w którym najwyższą wartością jest przestrzeganie prawa człowieka skatalogowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ratyfikowanych dokumentach międzynarodowych, mówiących m.in. o równości wobec prawa, zakazie dyskryminacji oraz prawach ekonomicznych i socjalnych.

Cele statutowe Stowarzyszenia to:
- Wszechstronna pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ich rodzinom w sprawach dotyczących diagnozy, edukacji, rehabilitacji, poprawy zdrowia oraz aktywizacji zawodowej i społecznej,

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem"
Sienkiewicza 10
65-443 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
68 455 69 40, 502 030 516
kontakt z organizacją telefoniczny, mailowy lub osobisty, pn. - pt. w godz. 7:30 - 15:30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000040064
977927973
929-16-79-997
2004 roku

Ludzie organizacji

Grażyna Kochaniak - skarbnik
Sebastian Cycuła - prezes zarządu
Agnieszka Balak - zastępca prezesa
215

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Autyzm Polska

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe