Stowarzyszenie "Ordo ex Chao" Okręg Kujawsko-Pomorski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja
- działalnośc dobroczynna,szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży
- zapobieganiu narkomanii,alkoholizmowi oraz innym patologiom społecznym
w/w cele realizowane są poprzez:
1. organizowanie pomocy dla chorych,w tym dla niepełnosprawnych
2. prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki patologii społecznych
3. organizowanie placówek mających na celu zapobieganiu patologiom społecznym; ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla dzieci i młodzieży uzależnionej,w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej

Prowadzone działania
1.Realizacja programu "Partner" dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z powiatu nakielskiego.Każdy kto sie uczy,posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mogą brać udział w organizowanych przez nas zajęciach od poniedziałku do piątku w takich jak:
- terapia zajeciowa,rehabilitacja,hipoterapia,logopedia,pomoc pedagogiczna,wyjazdy na basen.
2. działalność Ośrodka Wychowawczego- wychowankowie przebywają całodobowo

Obszary działań

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Ordo ex Chao" Okręg Kujawsko-Pomorski
Dworcowa 8
89-240 Kcynia
Polska
Kcynia
nakielski
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
52 384 71 71
52 384 71 71
(0-52) 384 71 71, 384 72 89, 0-605 300 889
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
2000

Rejestry

016189077

Ludzie organizacji

Wawrzyniec Pezacki - prezes
Antoni Kalka - wiceprezes
Danuta Wysocka - skarbnik
Anna Morszczynin - sekretarz
25

Struktura

jesteśmy okręgiem Kujawsko-Pomorskim Zarządu Głównego Stowarzyszenia"Ordo ex Chao" z siedzibą w warszawie

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców