Stowarzyszenie "Ordo ex Chao" Okręg Kujawsko-Pomorski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Misja:
- działalnośc dobroczynna, szczególnie na rzecz dzieci i młodzieży
- zapobieganie narkomanii, alkoholizmowi oraz innym patologiom społecznym.

Cele realizowane są poprzez:
1. organizowanie pomocy dla chorych, w tym dla niepełnosprawnych
2. prowadzenie działalności z zakresu profilaktyki patologii społecznych
3. organizowanie placówek mających na celu zapobieganiu patologiom społecznym; ośrodków rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla dzieci i młodzieży uzależnionej, w tym niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Obszary działań

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie "Ordo ex Chao" Okręg Kujawsko-Pomorski
Dworcowa 8
89-240 Kcynia
Polska
Kcynia
nakielski
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
52 384 71 71, 605 300 889
52 384 71 71
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Brak windy.
2000

Rejestry

016189077

Ludzie organizacji

Wawrzyniec Pezacki - prezes
Antoni Kalka - wiceprezes
Danuta Wysocka - skarbnik
Anna Morszczynin - sekretarz
25

Struktura

jesteśmy okręgiem Kujawsko-Pomorskim Zarządu Głównego Stowarzyszenia"Ordo ex Chao" z siedzibą w warszawie

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców