Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania:
1) Opieka i usługi medyczne nad porzuconymi noworodkami w Interwencyjnym Ośrodku Preadopcyjnym.
Zapewniamy całodobową opiekę dzieciom od momentu ich porzucenia przez matki do momentu uregulowania ich sytuacji prawnej. Przyjmowane są noworodki pozostawione przez matki w oddziałach położniczo - noworodkowych oraz wszystkie inne dzieci porzucone np. przez matki młodociane, dzieci z rodzin patologicznych itp. z zamiarem przekazania ich do adopcji.
Powołując IOP możemy zapobiec tragicznym przypadkom dzieciobójstwa czy wyrzucaniu noworodków na śmietnik.
Przeciętny czas pobytu dziecka w placówce trwa około siedmiu tygodni. IOP współpracuje z oddziałami położniczymi i noworodkowymi, Ośrodkami Adopcyjno - Opiekuńczymi oraz Domami Samotnej Matki i placówkami Opieki Społecznej z terenu województwa śląskiego.
W czasie pobytu w oddziale tworzymy odpowiednie standardy opieki przez:
- tworzenie dzieciom optymalnych warunków rozwoju zapewniając całodobową opiekę:

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze "Z Ufnością w Trzecie Tysiąclecie"
Szkolna 3
42-262 Poczesna
Polska
Poczesna
częstochowski
śląskie
jak wyżej
34 325 77 90
34 325 77 91
kontakt w godz. 08.00 - 16.00; Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny działa całodobowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

0000077123
151525636
573-23-92-172

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego