Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Końskich - nr KRS: 0000168551

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Nasze działania:
Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - kolonie, obozy, zimowiska.
Rzecznictwo praw dziecka, pomoc dzieciom z rodzin o najniższych dochodach.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Końskich
Staszica 2 lok. 301
26-200 Końskie
Polska
Końskie
konecki
świętokrzyskie
jak wyżej
41 372 36 56, 665 765 721
41 372 36 56
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000168551
292891060
658-14-92-892
2008 roku

Ludzie organizacji

Bogdan Soboń - Prezes Zarządu
Maria Stanek - V-ce Prezes Zarządu
Krzysztof Jasiński - V-ce Prezes Zarządu
Dariusz Kowalczyk - Sekretarz
Zdzisława Magdziarz - Skarbnik
1010

Struktura

2 koła
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
2012 r. - 8.923,60 zł.
2013 r. - 9.052,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe