Urząd Gminy Jerzmanowa

Commune Office

Adres siedziby, kontakt

Urząd Gminy Jerzmanowa
Głogowska 7
67-222 Jerzmanowa
Polska
Jerzmanowa
głogowski
dolnośląskie
jak wyżej
76 831 21 21, 76 831 21 79
76 831 21 19
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Dokumenty