"ELF" Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania
Działania na rzecz dzieci niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Pozyskiwanie funduszy na rehabilitację dzieci, organizacja różnego rodzaju imprez i turnusów rehabilitacyjnych.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

"ELF" Stowarzyszenie Pomocy na rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Rodzin
Oławska 5 lok. 13
01-494 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 638 43 18
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000134886
015273373
522-26-61-377

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej