Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian - nr KRS: 0000133538

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Prowadzone działania:
- Stworzenie własnego serwisu internetowego (www.nasz-bocian.pl), prawdopodobnie jedynego takiego serwisu polskojęzycznego, na którym gromadzone są informacje dotyczące tematyki niepłodności i adopcji oraz aktualne dane o specjalistycznych klinikach leczenia niepłodności i ośrodkach adopcyjnych w Polsce, a także dynamicznie rozwija się forum dyskusyjne wszystkich zainteresowanych tematyką tych stron.
- Zaproszenie do współpracy ekspertów - lekarzy z czołowych polskich klinik leczenia niepłodności, dyrektora ośrodka adopcyjno-opiekuńczego, licencjonowanego psychoterapeuty specjalizującego się w tematyce niepłodności, psychologa zajmującego się poradnictwem dla rodzin poadopcyjnych, dietetyka którzy systematycznie odpowiadają na pytania uczestników forum dyskusyjnego.
- Inicjowanie spotkań, ogólnopolskich i lokalnych, dla wszystkich szukających pomocy i wsparcia.
- Organizowanie warsztatów i zajęć terapeutycznych dla osób leczących się i przygotowujących

Obszary działań

- Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji Nasz Bocian
Południowa 30/6 lok. 4
04-789 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
503 081 838, 690 999 007
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2002

Rejestry

0000133538
015270370
123-09-73-184
2005 roku

Ludzie organizacji

Anna Krawczak - przewodniczący zarządu
Michał Damski - wiceprzewodniczący zarządu
Barbara Szczerba - wiceprzewodnicząca zarządu
26

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Fertility Europe - europejska organizacja parasolowa zrzeszająca 23 organizacje pacjenckie działające na polu niepłodności z 21 krajów Europy.

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Utrzymanie i administracja serwisu internetowego. Utrzymanie biura, kontakty z mediami.