Opolska Fundacja Antynowotworowa

Opole Anticancer Foudation

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem działalności jest wszechstronny rozwój onkologii na Opolszczyźnie. W szczególności wszelkie działania propagujące profilaktykę antynowotworową. Są to działania wydawnicze, prowadzenie kursów dla lekarzy rodzinnych (rejestracja w Izbie Lekarskiej), spotkania z mieszkańcami wsi i małych miast, profilaktyczne badania usg dla mieszkańców wsi, propagowanie szczepień przeciwko HPV, objęcie małych gmin pełną profilaktyką, prowadzenie sklepu ze sprzętem pomocniczym dla pacjentów po operacjach onkologicznych. Od 3 lat prowadzimy program dla gmin pod nazwą WYPRZEDZIĆ RAKA. Program obejmuje małe gminy. W gminach które zgłaszają się do programu prowadzimy następujące działania: spotkania z mieszkańcami na których przedstawiamy objawy prodromalne najczęściej występujących nowotworów, informujemy o grupach ryzyka, metodach profilaktyki, wykonujemy badania usg jamy brzusznej, piersi, tarczycy, miednicy małej, prowadzimy szczepienia dziewcząt przeciwko wirusowi HPV (wywołującemu raka szyjki macicy),

Obszary działań

- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Opolska Fundacja Antynowotworowa
Luboszycka 11 lok. 10
45-215 Opole
Polska
Opole
Opole
opolskie
jak wyżej
77 455 01 00
77 455 01 00
codziennie w godz. 10.00 - 17.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody na I piętro.
1990

Rejestry

0000042799
530503972
754-10-98-273
2004 roku

Ludzie organizacji

Maria Pamucka - Prezes
Janusz Patyk - Dyrektor Zarządu
Mariola Kucharz - Księgowa

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Będziemy kontynuowali propagandę wczesnej wykrywalności nowotworów - spotkania w szkołach, dla ludności, drukowanie informatorów o wczesnych objawach nowotworów, szkolenie lekarzy rodzinnych pod kątem wczesnej wykrywalności, akcje profilaktyczne w gminach obejmujące: spotkania informacyjne dotyczące profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów, badania usg, szczepienia przeciw-HPV - kontynuacja programu WYPRZEDZIĆ RAKA
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Koszty druku, szkoleń dla lekarzy, spotkań z mieszkańcami wsi, koszty szczepionek, koszty badań usg ( zakup aparatu, materiałów jednorazowych, transportu) około 50 000zł rocznie, koszty administracyjne - - około 10 000 zł rocznie.
- Inne
W roku 2011 - 50.000,00 zł.
w roku 2012 - 35.000,00 zł.
w roku 2013 - 35.000,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Organizowanie kursów dokształcających "onkologia dla lekarzy rodzinnych - wczesne wykrywanie i profilaktyka", druk i kolportaż ulotek ulotek o objawach prodromalnych najczęstszych nowotworów, druk broszurek nt przebiegu leczenia dla pacjentów onkologicznych, profilaktyczne badania usg dorosłych i dzieci we wsiach i małych miastach, propagowanie szczepień przeciwko HPV, zakup szczepionek przeciwko HPV, dowożenie kobiet ze wsi do profilaktycznych badań cytologicznych i mammograficznych.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
koszty administracyjne nie przekraczają 10 000 zł rocznie, nie mamy kosztów osobowych bo wszyscy pracujemy społecznie.