Słupskie Biuro Porad Obywatelskich

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Słupskie Biuro Porad Obywatelskich jest organizacją pozarządową, niezależną, która wspiera osoby będące w trudnej sytuacji życiowej poprzez udzielanie bezpłatnych porad i informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach, które na nich spoczywają.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
- Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów
- odbiorcy: osoby niepracujące,

Adres siedziby, kontakt

Słupskie Biuro Porad Obywatelskich
Niedziałkowskiego 6
76-200 Słupsk
Polska
Słupsk
Słupsk
pomorskie
jak wyżej
883 800 203
wtorek - czwartek w godz. 10:00 - 13:00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. I piętro - winda.
2006

Rejestry

0000263957
220310687
839-30-02-482
2012 roku

Ludzie organizacji

Elzbieta Giec - prezes biura
17

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Biur Porad Obywatelskich

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku