Fundacja "Razem Bezpieczniej"

forma prawna:

fundacja

O nas

Fundatorzy wyznaczyli przed Fundacją następujące cele:
-Propagowanie i promowanie zachowań sprzyjających poprawie stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
-Udzielanie wsparcia finansowo - technicznego instytucjom i organizacjom powołanym do zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom oraz ochrony porządku publicznego.
-Prowadzenie działalności edukacyjno - wychowawczej dotyczącej problematyki zagrożeń przestępczością oraz przeciwdziałania temu zjawisku.
-Prowadzenie działalności wydawniczej oraz informacyjnej w zakresie dotyczącym poprawy stanu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.

Zestawienie ważniejszych akcji przeprowadzonych przez Fundację Razem Bezpieczniej
1. Zakup Fotoradaru oraz akcja promocyjna urządzenia:
- działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, działanie promujące markę, nazwę i cele Fundacji
-uzyskanie dotacji z Gminy Miasto Szczecin w wysokości 97 tys. zł; uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Zamówień

Obszary działań

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Razem Bezpieczniej"
Kaszubska 30
70-226 Szczecin
Polska
Szczecin
Szczecin
zachodniopomorskie
jak wyżej
91 821 52 08
91 821 14 12
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000100487
812101729
851-27-16-390

Ludzie organizacji

Waldemar Palejko - prezes zarządu

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego