Fundacja "Daj Szansę"

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja:
1. Udzielanie wszechstronnej pomocy utalentowanej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego, także materialnej.
2. Promowanie osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół.
3. Wspieranie inicjatyw lokalnych dotyczących edukacji, kultury.

Prowadzone działania:
1. Przydzielanie stypendiów jednorazowych lub comiesięcznych utalentowanym uczniom osiągającym sukcesy w dziedzinach naukowych, artystycznych, literackich, sportowych.
2. Organizacja koncertów charytatywnych promujących jednocześnie utalentowaną młodzież, stypendystów fundacji oraz cele fundacji.
3. Pozyskiwanie sojuszników, sponsorów i fundatorów w środowisku lokalnym, wśród organizacji i instytucji.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna

Adres siedziby, kontakt

Fundacja "Daj Szansę"
Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Polska
Skarżysko-Kamienna
skarżyski
świętokrzyskie
jak wyżej
41 395 30 14
41 252 40 01
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest winda.
2000

Rejestry

0000015435
291359238
663-16-81-745
2005 roku

Ludzie organizacji

Hanka Susz - skarbnik
Władysława Kuźnia - prezes
Joanna Wężyk - wiceprezes
Monika Cieślik - sekretarz

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
Programy stypendialne dla uzdolnionej, niezamożnej młodzieży z terenu powiatu skarżyskiego
Za 2012 r. - 24.955,00 zł.
Za 2010 r. - 27.140,00 zł.
Za 2009 r. - 35.536,00 zł.
Za 2008 r. - 37.268,00 zł.
- Konkretny program/cel
Program stypendiów naukowo-socjalnych "Żaczek" realizowany jest od 2006 roku. W roku szkolnym 2013/2014 przyznano z tego programu 32 stypendia na łączną kwotę 51.500 zł oraz program "Stypendiów Artystycznych" przyznano 4 stypendia artystyczne na łączną kwotę 9.000 zł.