Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" w Marwałdzie

O nas

Misja
Pomoc osobom bezdomnym w readaptacji społecznej poprzez różnego rodzaju terapie zajęciowe - praca na rzecz domu, spotkania terapeutyczne, udział w zajęciach kulturalno-oświatowych.

Prowadzone działania
organ prowadzący: Stowarzyszenie MONAR (Warszawa); 150 miejsc noclegowych, posiłki, odzież.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Dom Odzyskanych dla Życia "Markot" w Marwałdzie
Marwałd 56
14-120 Marwałd
Polska
Dąbrówno
ostródzki
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
89 647 44 44
89 647 44 44
całodobowo
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1997

Rejestry

00097265400929

Ludzie organizacji

Struktura

Monar

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej