Stowarzyszenie Unicorn

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
1) ochrona i promocja zdrowia w zakresie onkologii oraz wspomaganie działalności leczniczej i diagnostycznej;
2) pomoc osobom niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których niepełnosprawność wynika z chorób onkologicznych;
2) nauka i edukacja w zakresie onkologii oraz samokształcenia członków Stowarzyszenia;
3) działalność charytatywna w zakresie udzielania wsparcia chorym onkologicznie i ich rodzinom;
4) promocja i organizacja wolontariatu w zakresie szkolenia wolontariuszy i koordynacji ich pracy;

Prowadzone działania
Zapraszamy osoby chore na nowotwory oraz ich bliskich, a także wszystkich tych, którzy pragną poszerzać swą wiedzę z zakresu pomocy osobom chorym, na wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne oparte na terapii Simontonowskiej.

Osobom chorym proponujemy także ZAJĘCIA REHABILITACYJNE (joga, pływanie), indywidualną TERAPIĘ PSYCHOLOGICZNĄ, WARSZTATY TERAPII TAŃCEM I RUCHEM oraz TERAPIĘ POPRZEZ SZTUKĘ (muzykoterapia, arteterapia).

Jesteśmy

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Unicorn
Kopernika 19e
31-501 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 432 61 00
12 432 61 00
pon.- pt.. w godz. 9.00 - 15.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Siedziba na wysokości pierwszego piętra - schody.
1999

Rejestry

0000118043
357025740
675-12-13-389
2004 roku

Ludzie organizacji

Tomasz Filarski - prezes
Danuta Ochał - wiceprezes
Ewa Preisner - skarbnik
Barbara Stuhr - członek zarządu
Iwona Nawara - członek zarządu
115

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Pomoc psychologiczna chorym i ich bliskim; zajęcia rehabilitacyjne; wykłady i zajęcia edukacyjne; służba chorym i ich rodzinom.
Środki uzyskane za 2004 rok - 24.031,26 zł wraz z darowiznami.