Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce - Oddział w Poznaniu

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Misja
społeczne, kulturalne, edukacyjne, samopomoc

Prowadzone działania
W marcu b.r. Spotkanie z osobami, którzy otrzymali medal "Sprawiedliwi wśród narodów świata" z Yad Washem. W grudniu b.r. Będzie sesja naukowa p.t. "Tolerancja". Spotkania z członkami Gminy Wyznaniowej Żydowskiej i Polskim Towarzystwem Przyjaźni Polsko-Izraelskiej. Integracja społeczności żydowskiej w Poznaniu. Próba współpracy z organizacjami żydowskimi na świecie it.p. Działalność statutowa TSKŻ.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres siedziby, kontakt

Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Żydów w Polsce - Oddział w Poznaniu
Głogowska 100 lok. 3
60-263 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 866 46 02
Po uzgodnieniu telefonicznym
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

639733162

Ludzie organizacji

25

Struktura

Ekonomia społeczna