Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

Regional Center Of Social Policy

Adres siedziby, kontakt

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Kombatantów 7
15-110 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
jak wyżej
85 744 72 72
85 744 71 37
w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. II piętro.