Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
- Współpraca między narodami krajów europejskich
- poznawanie kultur, tradycji i zwyczajów innych narodów
- rozwój zainteresowań mieszkańców gminy.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie głownie zajmuje się organizacją wymian i współpracy grup z zagranicą, organizacją imprez kulturalnych związanych z wymianą między innymi krajami, organizowaniem wyjazdów zagranicznych oraz promocją wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Obszary działań

- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą
Aleja Emilii Sczanieckiej 56
64-310 Lwówek
Polska
Lwówek
nowotomyski
wielkopolskie
jak wyżej
601 819 928
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1995

Rejestry

0000075829
630705158
788-15-02-980

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej