Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Nerwowo-Psychicznie Chorych

O nas

Obszary działań

Adres siedziby, kontakt

Dom Pomocy Społecznej dla Przewlekle Nerwowo-Psychicznie Chorych
Brzeźnica 78
57-257 Brzeźnica
Polska
Bardo
ząbkowicki
dolnośląskie
jak wyżej
74 817 08 32
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna