Stowarzyszenie Niezależny Ośrodek Kultury w Zamościu

forma prawna:

stowarzyszenie zwykłe

O nas

Misja
Promowanie wszelkich form działalności kulturalnej. Powołanie do życia lokalnego wydawnictwa.

Prowadzone działania
Prowadzenie komisu dzieł sztuki. Wydawanie publikacji. Wspieranie wydawnictw związanych z regionem.

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Niezależny Ośrodek Kultury w Zamościu
Plac Melchiora Stefanidesa 1
22-400 Zamość
Polska
Zamość
Zamość
lubelskie
jak wyżej
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1990

Rejestry

006056208
922-18-98-056

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna