Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest:
1.Tworzenie systemu obrony dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych bezrobotnych i bezdomnych.
2. Zapobieganie bezrobociu przez obronę istniejących miejsc pracy.
3. Poszukiwanie zatrudnienia dla osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
4. Przyczynia się do tworzenia warunków umożliwiających powstawanie nowych miejsc pracy.
5. Organizowanie społecznego ruchu walki z bezrobociem.
6. Organizowanie możliwości przekwalifikowania zawodowego.
7. Wyłanianie i wspieranie kandydatów wywodzących się ze środowisk osób bezrobotnych w wyborach parlamentarnych i samorządowych wszystkich szczebli.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Ochrona i promocja zdrowia
- Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące,
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Jeleniogórskie Stowarzyszenie Osób Bezrobotnych
Wolności 28
58-500 Jelenia Góra
Polska
Jelenia Góra
Jelenia Góra
dolnośląskie
jak wyżej
500 219 616
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000059581
231091802
611-24-34-480

Ludzie organizacji

Janusz Jędraszko - prezes
Stefan Mirosław - zastępca
Leszek Tułodziecki - skarbnik
Andrzej Cieślak - sekretarz
450

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego