Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego - nr KRS: 0000114218

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Pojezierze Gostynińskie usytuowane na południowym, lewym brzegu Wisły, między Gąbinem, Gostyninem a Włocławkiem to wyjątkowo atrakcyjny region. O jego walorach decyduje nie tylko eksponowana tożsamość kulturowa, liczne zabytki, ale przede wszystkim polodowcowe elementy rzeźby terenu (rynny polodowcowe zalane przez jeziora, kemy i ozy). Urok pojezierza podkreśla Gostynińsko - Włocławski Park Krajobrazowy z rezerwatami przyrody.

Na tym bogato kulturowo i przyrodniczo terenie od 1996 roku działa Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego. Członkami organizacji są: powiaty (płocki i gostyniński), miasta (Gostynin, Płock, Miasto i Gmina Gąbin), gminy (Gostynin, Iłów, Łąck, Nowy Duninów, Sanniki, Słubice i Szczawin Kościelny). Status organizacji pożytku publicznego Stowarzyszenie posiada od 2004 roku.

Do najważniejszych celów statutowych Stowarzyszenia należy m.in.: rozwój proekologicznej infrastruktury technicznej, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego
Brzozowa 1
09-520 Łąck
Polska
Łąck
płocki
mazowieckie
jak wyżej
24 261 40 54
24 261 40 54
pon. - pt. w godz. 7.30 - 15.30
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1996

Rejestry

0000114218
610346373
971-05-05-369
2004 roku

Ludzie organizacji

Zbigniew Białecki - przewodniczący zarządu
Barbara Chrzanowska-Pacek - dyrektor biura
Krzysztof Mieczysław Jadczak, Anna Janiszewska, Mirosław Jan Krysiak, Tomasz Matuszewski, Jerzy Kazimierz Sochacki, Gabriel Paweł Wieczorek, Edmund Zieliński - członkowie zarządu

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna. Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. Polska Platforma Technologiczna Środowiska. Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, program "Renaturyzacja jezior w gminie Łąck, powiat płocki".

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe