Warsztaty Terapii Zajęciowej

(jednostka prowadząca: Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie)

forma prawna:

warsztat terapii zajęciowej

O nas

Misja
- rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych
- wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi
- propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności

Prowadzone działania
Organizacja:
- prowadzi WTZ
- rehabilitację fizyczną w placówce ambulatoryjnej i w warunkach domowych
- organizuje turnusy rehabilitacyjne
- spotkania dla rodziców
- wycieczki imprezy okolicznościowe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Jędrzejów 32a
49-200 Jędrzejów
Polska
Grodków
brzeski
opolskie
jak wyżej
77 415 80 40
77 415 80 40
pon. - pt. w godz. 7.00 - 15.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Posiadamy podjazdy, brak windy na I piętro.
2003

Rejestry

0000146592
532378040

Ludzie organizacji

Elżbieta Bar - kierownik WTZ
Helena Brzezinska - prezes stowarzyszenia
Artur Żerkowski - wiceprezes
Małgorzata Hładik - skarbnik
Adam Sawczuk - sekretarz

Struktura

Grodkowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół w Grodkowie

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej