Ośrodek Pomocy Społecznej Wołomin

O nas

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu
- Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Adres siedziby, kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej Wołomin
Aleja Armii Krajowej 34
05-200 Wołomin
Polska
Wołomin
wołomiński
mazowieckie
jak wyżej
22 787 27 01
pon. w godz. 9.00 - 17.00, wt. - pt. w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Stary budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej