Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszków

O nas

Misja
Celem MOPS jest wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych oraz aktywizowanie społeczności lokalnej.

Prowadzone działania
Realizowanie programu "OPS jako Centrum Społeczności Lokalnej" - odbiorcami są mieszkańcy Pruszkowa, "wolontariat w OPS" - odbiorcami są mieszkańcy Pruszkowa, głównie dzieci i młodzież szkolna, seniorzy, osoby niepełnosprawne, bezrobotni, samotne matki.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pruszków
Helenowska 3a
05-804 Pruszków
Polska
Pruszków
pruszkowski
mazowieckie
jak wyżej
22 728 11 81
poniedziałki w godz.10.00 - 18.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Jest podjazd i winda.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej