Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"

Christian Education Center "Diamond"

forma prawna:

organizacja powstała na mocy umowy Państwo - Kościół

O nas

Misja:
-Uważamy, że każdy człowiek jest ważny i wartościowy bez względu na pochodzenie, status społeczny, materialny i wyznaniowy.
-Każdy człowiek jest godny naszego zainteresowania.
-Ważne są jego potrzeby.
-Ważne są jego zdolności.
-Ważne są jego przemyślenia.
-Ważne są jego pytania.
-Ważne są jego odpowiedzi.

Prowadzimy:
-Działalność oświatowo-wychowawczą
-Działalność charytatywno-opiekuńczą
-Pomoc sierotom, dzieciom porzuconym i znajdującym się bez opieki
-Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym, zagrożonym patologią i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne ”Diament” (ChCE ”Diament”) prowadzi działalność w Białymstoku.

1) Młodzieżowy Klub "Schron" w Białymstoku ( ul. Kalinowa 11)
Klub jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach od 15:00 do 20:00.
MK “Schron” jest jedynym takim miejscem dla młodzieży w Białymstoku, oferującym spędzenie wolnego czasu poprzez udział w

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- edukacja kulturalna
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży
- Inne

Adres siedziby, kontakt

Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
Kujawska 22
15-552 Białystok
Polska
Białystok
Białystok
podlaskie
Chrześcijańskie Centrum Edukacyjne "Diament"
Berlinga 40 lok. 164, 15-814 Białystok
85 654 52 59
85 654 52 59
pon. - pt. w godz. 9.00 - 14.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody niedostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
1998

Rejestry

012984659
527-21-11-241

Ludzie organizacji

Ryszard Gutkowski - dyrektor

Struktura

klub środowiskowy dla młodzieży

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego