Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Celem Stowarzyszenia jest niesienie wszechstronnej pomocy we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, a w szczególności z Zespołem Downa oraz ich rodzicom.

Prowadzimy:
-zajęcia terapeutyczne dla dzieci
-zajęcia specjalistyczne dla rodziców
-świetlicę integracyjno-terapeutyczną "Zielony Dom"
-klub terapeutyczny dla dzieci i rodziców
-grupę wczesnego wsparcia.

Organizujemy:
-turnusy rehabilitacyjne
-zimowiska dla dzieci
-imprezy kulturalne i okolicznościowe dla dzieci i rodziców
-koncerty i wystawy.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób z Zespołem Downa
Osiedle Pomorskie 10b lok. 4
65-548 Zielona Góra
Polska
Zielona Góra
Zielona Góra
lubuskie
jak wyżej
603 217 620, 603 192 191
telefonicznie, mailowo
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000030104
971252072
929-16-40-682
2004 roku

Ludzie organizacji

Edyta Codogni-Dżyga - prezes
Patrycja Łychmus - zastępca prezesa
Wiesława Kucharczyk - sekretarz
Krystyna Harber - skarbnik
Renata Dobrowolska, Magdalena Kwiecień, Marta Weryszko - członek zarządu
100

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Rehabilitacja dzieci z Zespołem Downa.