Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej - nr KRS: 0000035403

forma prawna:

fundacja

O nas

Główne cele Fundacji to:
- wspieranie przedsiębiorczości poprzez udzielanie pożyczek na preferencyjnych warunkach,
- wspomaganie regionalnych inicjatyw w zakresie rozwoju i myśli naukowo technicznej oraz doradztwo i szkolenia,
- wspieranie przedsięwzięć gospodarczych, kulturalnych, oświatowych mających na celu rozwój i aktywizację regionu.

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby pracujące zagrożone zwolnieniem, osoby niepracujące,
- Wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności, rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań techn. w gospodarce
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej
Plac Zwycięstwa 16 lok. 3
19-500 Gołdap
Polska
Gołdap
gołdapski
warmińsko-mazurskie
jak wyżej
87 615 19 04
87 615 19 04
fwpr.org
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1998

Rejestry

0000035403
790376578
847-13-85-682
2004 roku
79 1240 5758 1111 0000 5714 9668

Ludzie organizacji

Anna Nadgłowska - Dyrektor, członek zarządu
Halina Jakubik - członek zarządu, ksiegowa

Struktura

Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej - Punkt Obsługi w Węgorzewie

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych

Ekonomia społeczna

Organizacja prowadzi działalność gospodarczą / wpisana jest do rejestru przedsiębiorców
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Konkretny program/cel
dofinansowanie zakupu protezy dla dziewczynki z Dubeninek Jowity.
2008 - 6.798,80 zł.
2009 - 12.438,40 zł.
2010 - 1.570,90 zł.
- Konkretny program/cel
Dofinansowanie zakupu protezy dla Jowity.