Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Pasiaczek"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Obszary działań

- Działalność charytatywna
- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Ochrona i promocja zdrowia
- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Adres siedziby, kontakt

Łowickie Stowarzyszenie Abstynenckie "Pasiaczek"
Św. Floriana 7
99-400 Łowicz
Polska
Łowicz
łowicki
łódzkie
jak wyżej
46 837 66 92
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000166793
750206360
834-16-60-210

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej