Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministry of Justice

Adres siedziby, kontakt

Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11
00-567 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 521 28 88
www.ms.gov.pl
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.