Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Zgorzelcu

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Zgorzelcu
Warszawska 1/5
59-900 Zgorzelec
Polska
Zgorzelec
zgorzelecki
dolnośląskie
jak wyżej
75 775 65 39
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2004

Rejestry

00077601903331

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna