Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

"Zasłużony dla miasta Wałbrzycha" od 18 lat nieprzerwanie pomaga chorym terminalnie na choroby nowotworowe tj. u schyłku życia. Prowadzi Hospicjum stacjonarne im. Jana Pawła II, Hospicjum Domowe i Poradnię Medycyny Paliatywnej. Wspiera także rodziny chorych i osieroconych, szczególnie dba o osierocone dzieci. Organizuje pomoc psychologiczną, punkt wsparcia rodzin w żałobie, warsztaty integracyjne. Popularyzuje idee opieki hospicyjno-paliatywnej, promuje i organizuje wolontariat, współpracuje ze szkołami.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Promocja i organizacja wolontariatu

Adres siedziby, kontakt

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu
Krasińskiego 8
58-309 Wałbrzych
Polska
Wałbrzych
Wałbrzych
dolnośląskie
jak wyżej
74 641 97 57, 74 641 97 50
74 841 67 94
w godz. 8.00 - 14.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych. Są podjazdy.
1993

Rejestry

0000047710
890286760
886-22-82-437
2004 roku

Ludzie organizacji

Marek Karolczak - członek
Henryka Kowalczyk - prezes
Maria Majewska - członek
Paweł Kurylik - członek
Renata Wierzbicka - wiceprezes
143

Struktura

Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Wspieranie Hospicjum, ponieważ środki przeznaczone przez Narodowy Fundusz Zdrowia są daleko niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania.
- Inne
Pomoc rodzinom chorych i rodzinom osieroconym, w tym dzieciom.
2011 - 284.000,00 zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Wspieranie działalności hospicjum domowego i stacjonarnego.