Warsztaty Terapii Zajęciowej

(jednostka prowadząca: Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi")

forma prawna:

warsztat terapii zajęciowej

O nas

Prowadzone działania
KLIENCI-PODOPIECZNI ORGANIZACJI, FORMY UDZIELANEJ POMOCY, WARUNKI JEJ UZYSKANIA:
Osoby upośledzone umysłowo
-zajęcia w pracowniach: introligatorskiej, krawiecko-rękodzielniczej, plastycznej, kulinarnej
orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, skierowanie z PCPR; preferencje dla absolwentów szkół specjalnych
-terapia fizyczna, art terapia (teatr, muzyka)

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Warsztaty Terapii Zajęciowej
Równa 10 lok. 3
03-418 Warszawa
Polska
Warszawa
Warszawa
mazowieckie
jak wyżej
22 619 07 04, 22 670 21 23
22 670 21 23
pon. - pt. w godz. 9.00 - 16.00
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Rejestry

Ludzie organizacji

Struktura

Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi"

Ekonomia społeczna