Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział w Koninie

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja:
Zrzeszanie osób ze stwardnieniem rozsianym w celu poprawy ich warunków życia, zdrowia oraz zwiększaniu uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i gospodarczym kraju. Wyzwolenie inicjatyw osób ze stwardnieniem rozsianym w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia. Likwidacja barier psychologiczno - społecznych oraz artykułowanie i reprezentowanie interesów tychże osób w kraju.

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia

Adres siedziby, kontakt

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - Oddział w Koninie
Szeligowskiego 1
62-510 Konin
Polska
Konin
Konin
wielkopolskie
jak wyżej
798 496 177
,
Biuro - ul. Szymanowskiego 4 - czynne wt. w godz. 11.00 - 13.00, pn. - pt. 9.00 - 17.00.
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

0000051385
311109236
665-24-80-822
2009 roku

Ludzie organizacji

Krystyna Frankowska - przewodnicząca
Wanda Pasieka - wiceprzewodnicząca
Wielisława Pawlaczyk - skarbnik
Anna Grzegorzewska - członek
Janusz Niestrawski - członek
139

Struktura

1 koło
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe