Fundacja Dzieci Wrzesińskich

The Children of Września Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest działalność w dziedzinach:
- ochrony środowiska
- ochrony zdrowia
- oświaty i wychowania dzieci
- kultury i sztuki
- opieki i pomocy społecznej.

Obecnie koncentrujemy się na:
- działaniach dotyczących powstania we Wrześni Wyższej Szkoły Zawodowej "Akademia Internetu" (budynek, kadra, programy)
- pomocy osobom niepełnosprawnym (zajęcia komputerowe, ufundowanie nagród w konkursie na najładniejszą komputerową kartkę świąteczną, współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej i Zespołu Szkół Specjalnych
- pomocy w obchodach 100 rocznicy Strajku Dzieci Wrzesińskich
- pomocy przedstawicielom wrzesińskiego biznesu w nawiązaniu kontaktów z zainteresowanymi taką współpracą Kanadyjczykami
- realizacji programu "Moja Ojczyzna Pyzdry", którego misją jest generalna poprawa bytu mieszkańców Pyzdr i okolic. Chcemy, aby Gmina Pyzdry dorównała gospodarczo, społecznie i kulturalnie przodującym przed upływem 2014 roku.
Aby osiągnąć ten cel

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo
- Wypoczynek dzieci i młodzieży

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Dzieci Wrzesińskich
Szkolna 12
62-300 Września
Polska
Września
wrzesiński
wielkopolskie
jak wyżej
61 436 67 73, 61 437 90 93
61 437 90 93
wtorki, czwartki w godz. 16.00 - 18.00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Schody.
2002

Rejestry

0000113200
634363890
789-15-80-510
2005 roku

Ludzie organizacji

Struktura

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Ogólnie na działania statutowe