Fundacja im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Śniadeccy Foundation

forma prawna:

fundacja

O nas

Misja
Rozwój międzynarodowej współpracy naukowej przez zapraszanie do Polski naukowców z zagranicy celem realizacji wspólnych programów badawczych.

Prowadzone działania
Zapraszamy do polski naukowców z innych krajów, aby mogli realizować programy badawcze na polskich uniwersytetach i w instytucjach naukowych.

Obszary działań

- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- Wspieranie organizacji pozarządowych

Adres siedziby, kontakt

Fundacja im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Sławkowska 17 lok. 361
31-016 Kraków
Polska
Kraków
Kraków
małopolskie
jak wyżej
12 429 44 72, 12 422 70 66 wew. 264
kontakt przez e-mail - prof. Józef Mościcki
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1993

Rejestry

0000103148
350634363
677-17-98-849

Ludzie organizacji

Józef Mościcki - prezes zarządu
Karol Życzkowski - skarbnik

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja nie prowadzi odpłatnej działalności pożytku publicznego