Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym - nr KRS: 0000007685

forma prawna:

fundacja

O nas

Celem Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Fundacja realizuje swoje cele przez: wyszukiwanie rodzin mających dzieci z porażeniem mózgowym, proponowanie współpracy oraz pomocy w rehabilitacji dziecka, prowadzenie Warsztatu Terapii Zajęciowej dla młodzieży niepełnosprawnej, prowadzenie edukacji osób niepełnosprawnych, prowadzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych, prowadzenie Niepublicznego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, organizowanie spotkań rodziców dzieci niepełnosprawnych w celu wymiany doświadczeń z zakresu rehabilitacji, prowadzenia systematycznych spotkań konsultacyjnych, organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych, organizowanie spotkań młodzieży niepełnosprawnej, gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, popularyzowanie idei Fundacji, współdziałanie z władzami i

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Ochrona i promocja zdrowia
- Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
- Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne,
- odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Zakład Aktywności Zawodowej
Warsztat Terapii Zajęciowej
Instytucja szkoleniowa

Adres siedziby, kontakt

Fundacja Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
Szymanowskiego 1
45-724 Opole
Polska
Opole
Opole
opolskie
jak wyżej
600 483 337, 77 474 32 80, 77 474 76 55
77 474 32 80, 77 474 76 55
pon. - pt. w godz. 7.00 - 19.00, po godzinach i w dni wolne - kontakt telefoniczny
Siedziba dostępna dla osób niepełnosprawnych.
1991

Rejestry

0000007685
530877543
754-20-98-217
2004 roku

Ludzie organizacji

Teresa Jednoróg - prezes
Kazimierz Jednoróg - dyrektor
Katarzyna Krzempek - członek zarządu
Izabela Gajdamowicz - członek zarządu
Jolanta Sztorc - członek zarządu

Przynależność do związków, porozumień, sieci

Opolskie Forum Organizacji Socjalnych (OFOS)

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej
Organizacja prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego
Organizacja oferuje odpłatne usługi/produkty. Obszary i rodzaj oferowanych usług/produktów:

Wykorzystanie środków z 1% podatku

- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Z 1% otrzymanego w 2013r. będziemy spłacać kredyt zaciągnięty na zakończenie budowy budynku przy Szymanowskiego 1, by powstał ośrodek rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością. Nowa część budynku o pow. ponad 1000 m2 pomieści gabinety rehabilitacyjne do pracy indywidualne z dziećmi (niemowlętami do 3 roku życia) dla fizjoterapeutów, logopedów i psychologów. Koszt inwestycji to ok. 5 mln zł - dotychczas zrealizowaliśmy prace za ok. 3 mln zł . Wszystkie wpłaty 1% oraz darowizny na cele statutowe przeznaczymy na raty kredytu, który będziemy spłacać przez 10 lat.
Środki uzyskane za 2003 rok - ok. 220.000,00 zł.
Środki uzyskane za 2004 rok - 155.387,85 zł od 1308 darczyńców.
Środki uzyskane za 2005 rok - 147.000,00 zł.
Środki uzyskane za 2006 rok - 189.000,00 zł.
Środki uzyskane za 2007 rok - ok. 580.000,00 zł, z czego ok. 180.000,00 zł podatnicy przeznaczyli na indywidualne leczenie i rehabilitację osób fizycznych.
Rok 2009 - pozyskaliśmy ok. 800.000,00 zł z czego ok 600.000,00 zł miało wskazane przeznaczenie na indywidualne potrzeby osób niepełnosprawnych.
Rok 2010 - pozyskaliśmy 570.000,00 zł - przeznaczając całą kwotę na realizację inwestycji.
Za rok 2011 pozyskaliśmy 345.000,00 zł. - przeznaczając na realizację inwestycji.
Razem z darowizn i 1% na inwestycję przeznaczyliśmy ok. 1,7 mln zł.
- Ogólnie na działania statutowe
- Konkretny program/cel
Budowa Ośrodka Wczesnej Interwencji dla niemowlaków do lat 4 oraz dzieci niepełnosprawnych i zagrożonch niepełnosprawnością.
- Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem organizacji (np. koszty administracyjne, koszty lokalu, biura)
Remonty bieżące budynków Fundacji (malowanie ścian, cyklinowanie i malowanie podłóg).