Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział Wielkopolski

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną

O nas

Misja
Stworzenie warunków do pełnej realizacji gwarantowanej prawem niezawisłości sędziów. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i etycznych sędziów. Stworzenie płaszczyzny integracji środowiska sędziowskiego regionu Wielkopolski.

Obszary działań

- Inne

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" Oddział Wielkopolski
Al. Marcinkowskiego 32
61-745 Poznań
Polska
Poznań
Poznań
wielkopolskie
jak wyżej
61 856 61 00
61 856 61 00
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
2003

Rejestry

0000180549
300048121
778-14-27-836

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej