Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Gliwicach

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
- Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
- Turystyka i krajoznawstwo

Adres siedziby, kontakt

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Gliwicach
Zwycięstwa 1
44-100 Gliwice
Polska
Gliwice
Gliwice
śląskie
jak wyżej
32 231 06 63
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2000

Rejestry

00077601901234

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej