Stowarzyszenie Popierania Kultury Ludowej "Młody Toruń"

forma prawna:

stowarzyszenie

O nas

Misja
Zadaniem Stowarzyszenia jest upowszechnianie i popularyzacja kultury ludowej, integralnego składnika kultury narodowej, powstrzumywanie negatywnych wpływów kultury masowej na oryginalną kulturę ludową poprzez rozszerzanie zasięgu jej odbiorców.

Prowadzone działania
- patronat na Zespołem pieśni i Tańca "Młody Toruń"
- Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Polskiego o Toruńską Katarzynkę

Obszary działań

- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- ochrona zabytków, dziedzictwo

Adres siedziby, kontakt

Stowarzyszenie Popierania Kultury Ludowej "Młody Toruń"
Przedzamcze 11/15
87-100 Toruń
Polska
Toruń
Toruń
kujawsko-pomorskie
jak wyżej
56 648 90 75
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
2001

Rejestry

0000060211
870469424
956-17-48-309

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej