Krajowy Związek Plantatorów Chmielu

forma prawna:

rolnicze zrzeszenie branżowe

O nas

Misja
Obrona praw i interesów zawodowych członków. Wdrażanie i upowszechnianie postępu technicznego. Umożliwianie zaopatrzenia w środki produkcji.

Prowadzone działania
Aktywizowanie środowiska plantatorów chmielu. Modernizowanie suszarni. Prowadzenie negocjacjacji z podmiotami gospodarczymi w sprawie kilkuletnich umów i cen.

Obszary działań

- Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
- Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
- Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Adres siedziby, kontakt

Krajowy Związek Plantatorów Chmielu
Wilków 15
24-313 Wilków
Polska
Wilków
opolski
lubelskie
jak wyżej
532 58 44
Siedziba niedostępna dla osób niepełnosprawnych.
1981

Rejestry

0000111410
000874733

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna

Organizacja nie prowadzi działalności gospodarczej