Caritas Zespół Charytatywny Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego

forma prawna:

jednostka terenowa stowarzyszenia nie posiadająca osobowości prawnej

jednostka zakończyła działalność w 2010 roku

O nas

Obszary działań

- Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans

Adres siedziby, kontakt

Caritas Zespół Charytatywny Parafii Rzymsko-Katolickiej Najświętszego Serca Jezusowego
Skarżysko-Kamienna
Polska
Skarżysko-Kamienna
skarżyski
świętokrzyskie
jak wyżej
Brak pełnych informacji o dostępności dla osób niepełnosprawnych.
1999

Rejestry

299944232

Ludzie organizacji

Struktura

Ekonomia społeczna